logo
logo
0903.600.368
Time 18.07.2020 04:54 | View 1,451

Thuế là nghĩa vụ tài chính do pháp luật quy định và cũng là chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt các quy định về thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, nâng cao được lợi nhuận và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

1) Nội dung tư vấn pháp luật thuế:

  • Tư vấn pháp luật thuế giá trị gia tăng;
  • Tư vấn pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tư vấn pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  • Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân;
  • Tư vấn điều kiện giảm thuế, miễn thuế và hoàn thuế;
  • Tư vấn pháp luật khác về thuế và lệ phí.

2) Thực hiện các thủ tục sau về thuế:

  • Thực hiện thủ tục giảm thuế, miễn thuế và hoàn thuế;
  • Tham gia giải quyết các khiếu nại về thuế trước cơ quan thuế.

Ngoài ra, Văn phòng luật sư Bảo An còn cùng với kế toán doanh nghiệp tham gia tố tụng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đối với các tranh chấp phát sinh về thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Pháp lý | Đang xem: 1
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.