logo
logo
0903.600.368
Time 07.07.2018 08:20 | View 8,487

Pháp luật lao động bao gồm các quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; quy định tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có vị trí rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Văn phòng luật sư Bảo An tư vấn pháp luật về lao động theo các nội dung sau:

 • Tư vấn chính sách về lao động;
 • Tư vấn về hợp đồng lao động;
 • Tư vấn về trợ cấp thôi việc;
 • Tư vấn về trợ cấp mất việc làm;
 • Tư vấn về tiền lương;
 • Tư vấn về chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương;
 • Tư vấn về tiền thưởng;
 • Tư vấn về thời giờ là việc và thời giờ nghỉ ngơi;
 • Tư vấn về kỷ luật lao động;
 • Tư vấn về nội quy lao động;
 • Tư vấn về trách nhiệm vật chất;
 • Tư vấn về an toàn lao động và vệ sinh lao động;
 • Tư vấn về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn về chính sách đối với lao động nữ;
 • Tư vấn về lao động chưa thành niên;
 • Tư vấn về người lao động cao tuổi;
 • Tư vấn về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Tư vấn về lao động cho tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn về lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
 • Tư vấn về chính sách đối với lao động là người khuyết tật;
 • Tư vấn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn về đình công và giải quyết đình công.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật lao động, Văn phòng luật sư Bảo An đã giúp người lao động bảo vệ được quyền làm việc và các lợi ích vật chất khác phát sinh từ các quan hệ lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động xây dựng bản nội quy và quy chế quản lý lao động, tạo điều kiện cho quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy sáng tạo cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

Pháp lý | Đang xem: 34
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.