logo
logo
0903.600.368
Time 30.04.2018 08:49 | View 10,878

Quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: 1) Quan hệ pháp luật về nhân thân và tài sản; 2) Quan hệ pháp luật về hôn nhân và gia đình; 3) Quan hệ pháp luật về kinh doanh và thương mại; 4) Quan hệ pháp luật về lao động và sử dụng lao động.

Văn phòng luật sư Bảo An tư vấn pháp luật dân sự theo các nội dung sau:

  • Quan hệ pháp luật về quyền nhân thân của mỗi cá nhân;
  • Quan hệ pháp luật về tài sản và quyền sở hữu tài sản;
  • Quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự;
  • Quan hệ pháp luật về ủy quyền dân sự và đại diện theo ủy quyền;
  • Quan hệ pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
  • Quan hệ pháp luật về thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc;
  • Quan hệ pháp luật về quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất;
  • Quan hệ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
  • Quan hệ pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bằng các hoạt động tư vấn pháp luật dân sự, Văn phòng luật sư Bảo An đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như nước ngoài, bảo đảm được sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự, giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần khi tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự.

Pháp lý | Đang xem: 3
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.