logo
logo
0903.600.368
Time 07.09.2019 10:39 | View 543

Hỏi: Tôi đang muốn đầu tư dự án. Xin hướng dẫn thủ tục?

Đáp: Vấn đề bạn hỏi, Văn phòng luật sư Bảo An xin trả lời như sau:

1/ Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 36 luật đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1, điều 23 luật đầu tư.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2, điều 23 luật đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Trường hợp nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2/ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

b) Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định của luật đầu tư cho sở kế hoạch và đầu tư. Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

- Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1, điều 10 nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (nếu có), cụ thể: 

 • Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Điều kiện về hình thức đầu tư;
 • Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về đầu tư.

3) Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án sau:

 • Dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhưng nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án trên địa bàn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp nhưng nhà đầu tư đặt trụ sở chính tại dự án đầu tư ở ngoài khu công nghiệp.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Pháp lý | Đang xem: 13
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.