logo
logo
0903.600.368
Time 02.06.2018 09:51 | View 1,251

Trang thông tin dịch vụ của Văn phòng luật sư Bảo An (gọi tắt là “trang thông tin”) mà bạn có thể sử dụng tại địa chỉ www.baf.com.vn, áp dụng cho những người ghé thăm lần đầu và những người đã là khách hàng trước đó của Văn phòng luật sư Bảo An.

1) Thông tin về chủ thể quản lý:

Trang thông tin này được vận hành bởi Văn phòng luật sư Bảo An; Văn phòng luật sư Bảo An thành lập theo giấy đăng ký hoạt động số 47010080/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 2/10/2018; địa chỉ trụ sở chính đặt tại số L241, khu dân cư Phú Gia 2, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; do luật sư Lê Xuân Thủy, trưởng văn phòng luật sư là đại diện.

2) Quyền sở hữu trí tuệ:

Văn phòng luật sư Bảo An là chủ sở hữu của trang thông tin này, được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ, được Cục thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ công thương) cấp phép hoạt động thương mại điện tử cho trang thông tin này. Những dịch vụ đăng tải trên trang thông tin này được bảo vệ bởi pháp luật của Việt Nam và các quy định khác có liên quan, được bảo lưu tất cả các quyền về sở hữu trí tuệ.

Bạn có thể in ra một bản sao của bất kỳ thông tin nào từ trang thông tin này của chúng tôi để tham khảo cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn tới các thông tin được đăng trên trang thông tin này của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bất kỳ thông tin nào mà bạn đã in từ trang thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào; bạn không được sửa đổi bất kỳ hình ảnh minh họa nào hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác với bất kỳ thông tin đi kèm nào.

Tình trạng của chúng tôi và của bất kỳ ai được xác định là tác giả của những thông tin trên trang thông tin này của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của thông tin trên trang thông tin của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép bất kỳ thông tin nào của trang thông tin này của chúng tôi đều vi phạm các thỏa thuận sử dụng này và bạn phải hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của các thông tin bạn đã làm.

3) Tố cáo các thông tin đăng tải:

Việc bình luận và các thông tin khác được đăng trên trang thông tin này của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về sự tin cậy. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ sự tin cậy của bất kỳ khách hàng truy cập vào trang thông tin này của chúng tôi, hoặc bất cứ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

4) Thay đổi thông tin thường xuyên:

Chúng tôi cố gắng cập nhật trang thông tin này của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Bất kỳ thông tin trên trang thông tin này của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.

5) Trách nhiệm của chúng tôi:

Các thông tin được hiển thị trên trang thông tin này của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi và các thành viên khác của chúng tôi theo đây rõ ràng được loại trừ trách nhiệm.

Tất cả các điều kiện, sự bảo đảm và các thỏa thuận khác có thể được quy định theo pháp luật Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

6) Kết nối với trang thông tin của chúng tôi:

Bạn có thể liên kết tới trang thông tin này của chúng tôi, miễn là bạn làm việc đó một cách hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức liên kết nào, chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi nếu không có.

Bạn không được thiết lập liên kết đến trang thông tin của chúng tôi từ bất kỳ trang mạng nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang thông tin này của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang mạng nào khác. Trang mạng mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các tôn trọng với các tiêu chuẩn nội dung (ở trên).

7) Các liên kết từ trang thông tin của chúng tôi:

Trường hợp trang thông tin của chúng tôi chứa liên kết tới các trang mạng và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang mạng hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

8) Thẩm quyền và lập pháp:

Tòa án tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ghé thăm trang thông tin này của chúng tôi mặc dù chúng tôi vẫn giữ quyền tố cáo đối với bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Các thỏa thuận sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng tôi sẽ được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

9) Sự thay đổi:

Chúng tôi có thể sửa đổi các thỏa thuận sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang thông tin này. Một số thỏa thuận trong các thỏa thuận sử dụng này cũng có thể bị thay thế bởi các thỏa thuận hoặc thông báo được đề cập ở nơi khác trên trang thông tin này của chúng tôi.

10) Vấn đề của bạn:

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào đối với các thông tin xuất hiện trên trang thông tin này của chúng tôi, vui lòng liên hệ Email: info@baf.com.vn.

Pháp lý | Đang xem: 41
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.