logo
logo
0903.600.368
Time 01.09.2019 10:39 | View 8,981

Thương hiệu của Văn phòng luật sư Bảo An được thành lập và được nhận diện bởi các yếu tố sau đây:

  • Tên đầy đủ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO AN;
  • Tên giao dịch: BAO AN LAW OFFICE;
  • Biểu trưng: "";
  • Màu sắc: Đỏ và xanh.

Tên đầy đủ của Văn phòng luật sư Bảo An được đặt theo nghĩa Hán Việt của hai từ "Bảo" và "An"; “Bảo” có nghĩa là giữ, chịu trách nhiệm, bảo đảm; “An” có nghĩa là yên ấm, biến nguy thành an, bình an; hợp lại “Bảo An” có nghĩa là giữ sự yên ấm, chịu trách nhiệm biến nguy thành an, bảo đảm bình an và trấn an hậu quả (từ điển từ Hán Việt năm 2001 của Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh).

Biểu trưng của Văn phòng luật sư Bảo An là chữ "" được ghép từ các chữ cái trong dãy chữ “BAO AN LAW OFFICE” là tên giao dịch của Văn phòng luật sư Bảo An, được thể hiện bằng kiểu chữ VNI-Franko cách điệu, có chữ “B" và "F” màu đỏ, chữ “A” màu xanh ghép lại thành biểu trưng của Văn phòng luật sư Bảo An.

Màu sắc của Văn phòng luật sư Bảo An thể hiện bằng màu đỏ và xanh. Màu đỏ là màu của nhiệt huyết và tự tin, thể hiện cho tính sáng tạo và nổi trội của Văn phòng luật sư Bảo An. Màu xanh là màu của lòng tin và sự bền vững, thể hiện cho uy tín hành nghề của Văn phòng luật sư Bảo An.

Chấm tròn "" màu đỏ đặt dưới chữ "" màu xanh trong biểu trưng "" là điểm nhấn chính thể hiện cho sự kết hợp bền vững giữa lòng tin của khách hàng với tính sáng tạo và nổi trội của Văn phòng luật sư Bảo An để thành chữ "" cho khách hàng khi khách hàng đến với Văn phòng luật sư Bảo An.

Ý nghĩa thương hiệu của Văn phòng luật sư Bảo An cũng là tiêu chí hành nghề của Văn phòng luật sư Bảo An.

Pháp lý | Đang xem: 51
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.