logo
logo
0903.600.368
Time 09.04.2018 08:46 | View 5,835

Thuế là nghĩa vụ tài chính do pháp luật quy định và cũng là chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt các quy định về thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, nâng cao được lợi nhuận và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Văn phòng luật sư Bảo An cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ pháp lý sau:

1) Tư vấn luật thuế cho doanh nghiệp:

  • Tư vấn luật thuế giá trị gia tăng;
  • Tư vấn luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tư vấn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  • Tư vấn điều kiện và thủ tục về giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế và khiếu nại thuế;
  • Tư vấn các luật thuế và lệ phí liên quan khác do pháp luật quy định.

2) Đại diện theo ủy quyền và tham gia giải quyết các vấn đề về thuế:

  • Thực hiện thủ tục về giảm thuế, miễn thuế và hoàn thuế;
  • Tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về thuế trước cơ quan thuế;
  • Cử luật sư cùng kế toán doanh nghiệp tham gia tố tụng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đối với các tranh chấp phát sinh về thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.
Pháp lý | Đang xem: 249
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.