logo
logo
0903.600.368
Time 09.04.2018 08:39 | View 5,669

Trong giao dịch thương mại giữa các bên, để có được một hợp đồng kinh tế ký kết chặt chẽ, đúng pháp luật và đáp ứng được quyền lợi của các bên là vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư và cộng sự có hiểu biết tốt về công việc kinh doanh và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật về hợp đồng, Văn phòng luật sư Bảo An cung cấp có hiệu quả các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Kiểm tra căn cứ pháp lý của các thỏa thuận sẽ được các bên ký kết hợp đồng;
 • Cử luật sư tham gia quá trình đàm phán và thương lượng hợp đồng;
 • Soạn thảo hợp đồng và các văn bản pháp lý khác phát sinh trong quá trình các bên thống nhất nội dung và chuẩn bị ký kết hợp đồng;
 • Cùng với các bên tham gia giám sát hoạt động ký kết hợp đồng;
 • Cung cấp dịch vụ pháp lý theo ủy quyền để giải quyết các tranh chấp phát sinh và thu hồi công nợ theo cam kết mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng và công nợ mà Văn phòng luật sư Bảo An tư vấn và tham gia giải quyết có các dạng sau đây:

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư;
 • Hợp đồng kinh doanh thương mại;
 • Hợp đồng mua bán ngoại thương;
 • Hợp đồng liên doanh;
 • Hợp đồng mua bán li-xăng;
 • Hợp đồng giao dịch dân sự;
 • Hợp đồng kinh doanh dịch vụ.
Pháp lý | Đang xem: 106
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.