logo
logo
0903.600.368
Time 18.10.2019 03:06 | View 217

Theo quy định của luật đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Dịch vụ đăng ký cấp phép đầu tư ra nước ngoài:

 • Tư vấn về sự phù hợp của dự án đầu tư theo điều kiện của pháp luật Việt Nam;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 • Đăng ký cấp phép chuyển ngoại tệ theo giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện báo cáo đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan;
 • Tư vấn nghĩa vụ thuế cho dự án đầu tư.

Nếu cần biết thêm thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng như dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng luật sư Bảo An để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Pháp lý | Đang xem: 55
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.