logo
logo
0903.600.368
Time 21.09.2017 08:29 | View 312

Hỏi: Việc tư vấn đầu tư kinh doanh ở Đồng Nai theo nội dung nào?

Đáp: Nội dung tư vấn đầu tư kinh doanh ở Đồng Nai như sau:

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư ở Đồng Nai bỏ vốn đầu tư để thực hiện một hay nhiều hoạt động kinh doanh thông qua thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Văn phòng luật sư Bảo An tư vấn đầu tư kinh doanh ở Đồng Nai theo các nội dung sau đây:

  • Tư vấn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn hình thức góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Tư vấn điều kiện góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Tư vấn thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
  • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;
  • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Với lợi thế về đội ngũ luật sư và cộng sự trải rộng khắp cả nước, Văn phòng luật sư Bảo An cam kết đáp ứng kịp thời và đầy đủ những thông tin mới nhất về cơ hội đầu tư để các nhà đầu tư lựa chọn khi có nhu cầu đầu tư và thành lập doanh nghiệp ở Đồng Nai của Việt Nam.

Pháp lý | Đang xem: 66
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.