logo
logo
0903.600.368
Time 21.08.2020 09:13 | View 65

Hỏi: Tôi muốn biết thủ tục sao lục bản án và quyết định của tòa án?

Đáp: Vấn đề bạn hỏi, Văn phòng luật sư Bảo An trả lời như sau:

1) Đối tượng áp dụng:

Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do tòa án đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục bản án, quyết định của tòa án thì làm đơn gửi đến tòa án để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

2) Hồ sơ cần thiết:

  • Đơn sao lục án (theo mẫu);
  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân.

Để có thêm thông tin về thủ tục sao lục bản án và quyết định của tòa án, vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Bảo An để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Pháp lý | Đang xem: 4
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.