logo
logo
Time 25.10.2017 06:41 | View 223

Hỏi: Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Đồng Nai theo thủ tục nào?

Đáp: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Đồng Nai như sau:

Các trường hợp ở Đồng Nai phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc trường hợp do luật đầu tư quy định.

Các trường hợp ở Đồng Nai không phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc các trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Đồng Nai:

  • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  • Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; các dự án đầu tư thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sau khi giúp nhà đầu tư xác định trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Văn phòng luật sư Bảo An tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý khác để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Pháp lý | Đang xem: 13
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.