logo
logo
Time 16.10.2017 11:40 | View 2,164

Hỏi: Việc thỏa thuận địa điểm đầu tư ở Đồng Nai theo nội dung nào?

Đáp: Nội dung thỏa thuận địa điểm đầu tư ở Đồng Nai như sau:

1) Tìm kiếm vị trí đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư:

Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư phải phù hợp với quy hoạch của ngành, quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được UBND cấp tỉnh và thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không thuộc vị trí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc vị trí đấu giá khai thác quỹ đất; không ảnh hưởng quy hoạch phòng thủ quốc phòng thì được xem xét thỏa thuận địa điểm đầu tư cho dự án.

Sau khi đã tìm được vị trí đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư cho dự án, Văn phòng luật sư Bảo An tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư ở Đồng Nai xác định thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm đầu tư để lập hồ sơ và nộp đúng cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận địa điểm đầu tư.

2) Tham gia khảo sát địa điểm và hoàn thành các thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư:

Những trường hợp Văn phòng luật sư Bảo An cùng với nhà đầu tư tham gia khảo sát địa điểm đầu tư là:

  • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;
  • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư sử dụng đất quốc phòng, an ninh, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
  • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư có ranh giới đất, nguồn gốc đất không rõ ràng và không cụ thể;
  • Vị trí thỏa thuận địa điểm đầu tư có ranh giới đất thuộc đơn vị hành chính của hai huyện trở lên.

Ở giai đoạn này Văn phòng luật sư Bảo An trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư ở Đồng Nai hoàn thành hồ sơ pháp lý đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (bao gồm trích lục hoặc biên vẽ bản đồ địa chính khu đất đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư; phương án sơ bộ về dự án đầu tư; giải trình năng lực tài chính và tiến độ góp vốn của nhà đầu tư; ...) và nộp cho cơ quan chủ trì thỏa thuận địa điểm đầu tư để tiến hành giải quyết thỏa thuận địa điểm cho dự án đầu tư.

Pháp lý | Đang xem: 17
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.