Trưởng văn phòng luật sư
Cập nhật: 22.10.2014 10:27
Luật sư
: LÊ XUÂN THỦY;
Sinh ngày : 5/9/1973;
Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 5056/TP/LS-CCHN
Do
: Bộ tư pháp Việt Nam
Cấp ngày : 27/8/2008;
Địa chỉ
: Số L241, khu dân cư Phú Gia 2, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
Chuyên môn
: Đại học luật; đại học kinh tế; nghiệp vụ kiểm sát; nghiệp vụ luật sư; quản lý nhà nước;
Kinh nghiệm
: Tư vấn đầu tư nước ngoài và đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai); kiểm tra và giám sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai);
Thành viên : Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.