Tham gia tố tụng các vụ án
Cập nhật: 24.10.2014 09:56

Văn phòng luật sư Bảo An tham gia tố tụng các vụ án với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự; với tư cách là luật sư bảo vệ cho nguyên đơn, bị đơn, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của các vụ án kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, ...

Dịch vụ tham gia tố tụng của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp kinh tế;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp tài sản doanh nghiệp;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp tiền thuế;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án khiếu kiện hành chính;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp lao động;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp dân sự;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án tranh chấp đất đai;
  • Tham gia bảo vệ trong các vụ án hôn nhân và gia đình;
  • Tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự.