logo
logo
0903.600.368
Time 25.05.2019 09:19 | View 279

Hỏi: Tôi muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, mong luật sư hướng dẫn?

Đáp: Vấn đề bạn hỏi, Văn phòng luật sư Bảo An xin trả lời như sau:

1/ Dự án không lập thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 • Dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

2/ Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

a) Đối tượng:

 • Dự án đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án đầu tư trong nước sau khi điều chỉnh không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó.

b) Hồ sơ đăng ký điều chỉnh:

 • Văn bản đăng ký chứng nhận nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

Nhà đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.

c) Thời hạn xem xét:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3/ Thủ tục dự án thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

a) Đối tượng:

 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

b) Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Giải trình lý do điều chỉnh;
 • Những thay đổi so với dự án đang triển khai;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.

c) Thời hạn xem xét:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Pháp lý | Đang xem: 36
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.