logo
logo
Time 31.07.2017 10:56 | View 2,153

Hỏi: ​Việc gia hạn thỏa thuận địa điểm đầu tư ở Đồng Nai theo nội dung nào?

Đáp: Nội dung gia hạn thỏa thuận địa điểm đầu tư ở Đồng Nai như sau:

Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư có hiệu lực 24 tháng kể từ ngày ký phát hành văn bản. Hết thời hạn này nếu nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định thì phải có văn bản gia hạn thỏa thuận địa điểm trình cơ quan thẩm quyền của Đồng Nai để được xem xét quyết định.

Trường hợp nhà đầu tư làm thủ tục gia hạn thỏa thuận địa điểm sau khi văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư đã hết hiệu lực thì không được xem xét gia hạn, chủ đầu tư phải làm lại thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư như ban đầu.

Trường hợp văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư hết hiệu lực nhưng nhà đầu tư không làm thủ tục gia hạn thỏa thuận địa điểm hoặc làm thủ tục gia hạn nhưng không được cấp có thẩm quyền chấp thuận, thì văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư không còn hiệu lực thi hành.

Dự án đầu tư không phải gia hạn thỏa thuận địa điểm nếu đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:

  • Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tiến độ triển khai thực hiện dự án phù hợp với tiến độ quy định trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
  • Dự án đã có quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chưa được triển khai do gặp khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng (không do chủ quan của nhà đầu tư và được UBND cấp huyện xác nhận).

Pháp lý | Đang xem: 7
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.