logo
logo
0903.600.368
Time 01.11.2019 09:46 | View 255

Từ ngày 15/1/2018, nghị định 09/2018/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực đã mở rộng phạm vi cấp phép hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các hoạt động bán lẻ, cho thuê hàng hóa.

1) Các doanh nghiệp nào phải xin cấp giấy phép kinh doanh?

Giấy phép kinh doanh cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động sau:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa và mở cơ sở bán lẻ;
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù;
 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó;
 • Cung cấp dịch vụ logistics (trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên);
 • Nhượng quyền thương mại (một hình thức bán lẻ);
 • Cho thuê hàng hóa mà không phải là cho thuê tài chính (trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành không phải cấp phép);
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại (không bao gồm dịch vụ quảng cáo);
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại (đại lý, mỗi giới);
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

2) Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh:

 • Rà soát ngành nghề phải có giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép kinh doanh với các ngành, nghề chưa được cấp giấy phép trong giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm 2018;
 • Thực hiện điều chỉnh giấy phép kinh doanh khi bổ sung mục tiêu kinh doanh;
 • Gia hạn giấy phép kinh doanh khi hết thời hạn.

3) Quy trình cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh:

- Bước 1: Trao đổi sơ bộ, thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp và dự án.

- Bước 2: Gửi đề xuất dịch vụ pháp lý/hợp đồng dịch vụ pháp lý.

- Bước 3: Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

- Bước 4: Triển khai công việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Nếu muốn biết thêm thông tin về dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Văn phòng luật sư Bảo An để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Pháp lý | Đang xem: 51
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.