logo
logo
0903.600.368
Time 29.09.2019 10:28 | View 3,152

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được nhà nước bảo hộ.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Đại diện xin chủ trương đầu tư;
  • Đại diện lập dự án đầu tư;
  • Đại diện thành lập doanh nghiệp tư nhân;
  • Đại diện thành lập công ty TNHH một thành viên;
  • Đại diện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Đại diện thành lập công ty cổ phần;
  • Đại diện thành lập công ty hợp danh;
  • Đại diện thành lập công ty trên cơ sở chia, tách và hợp nhất doanh nghiệp;
  • Đại diện thành lập các tổ chức tín dụng.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ thành lập doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Pháp lý | Đang xem: 41
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.