logo
logo
0903.600.368
Time 03.11.2019 12:02 | View 250

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức đầu tư (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), vốn đầu tư và gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

1) Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

  • Tư vấn sự phù hợp của nội dung điều chỉnh với pháp luật liên quan;
  • Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Tư vấn sửa đổi các tài liệu và thỏa thuận có liên quan;
  • Hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
  • Hỗ trợ thẩm định giá đối với nội dung liên quan đến tài sản của dự án;
  • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh;
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Đại diện thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan chức năng;
  • Đại diện giải trình với cơ quan chức năng về nội dung và hồ sơ điều chỉnh;
  • Hỗ trợ lập các báo cáo đầu tư cho doanh nghiệp.

2) Thời gian thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Thời gian lập hồ sơ: Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Dự kiến 15 ngày làm việc, trừ việc bổ sung mục tiêu đầu tư là 30 ngày làm việc không kể thời gian thẩm định.

Nếu có nhu cầu biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng luật sư Bảo An để được giải đáp và hỗ trợ.

Pháp lý | Đang xem: 45
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.