logo
logo
0903.600.368
Time 29.09.2019 10:24 | View 773

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp dự kiến thay đổi những thông tin đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh; được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
  • Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Đăng ký công ty cổ phần;
  • Đăng ký công ty hợp danh;
  • Đăng ký công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và nhận sáp nhập;
  • Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp;
  • Đăng ký tổ chức tín dụng;
  • Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và được kinh doanh theo nội dung doanh nghiệp đã đăng ký, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Pháp lý | Đang xem: 52
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.