logo
logo
Time 04.07.2016 09:49 | View 2,212

Đại diện theo ủy quyền là việc đại diện tham gia tố tụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người ủy quyền hoặc thay mặt người ủy quyền thực hiện một công việc về pháp lý trong phạm vi ủy quyền.

Dịch vụ đại diện theo ủy quyền của Văn phòng luật sư Bảo An bao gồm:

  • Đại diện giải quyết các công việc của doanh nghiệp;
  • Đại diện giải quyết các khiếu kiện về thuế;
  • Đại diện giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện giải quyết các thủ tục hành chính nhà nước;
  • Đại diện giải quyết các vụ án kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hình sự, ...
  • Đại diện giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Pháp lý | Đang xem: 62
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.