logo
logo
0903.600.368
Time 30.04.2019 09:21 | View 259

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành (có hiệu lực từ ngày 12/5), hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho DNNVV; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV. Đối tượng áp dụng được quy định tại điều 2 nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ DNNVV.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh;  hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của DNNVV có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của DNNVV do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP “quy định chi tiết thi hành khoản 3, điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động” có hiệu lực từ ngày 5/5. Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động của doanh nghiệp khác nhằm mục đích đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ban hành kèm theo nghị định này, gồm: Phiên dịch, biên dịch, tốc ký; thư ký, trợ lý hành chính; lễ tân; hướng dẫn du lịch; hỗ trợ bán hàng; hỗ trợ dự án; lập trình hệ thống máy sản xuất; sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông; vận hành, kiểm tra, sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất; dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy; biên tập tài liệu; vệ sĩ, bảo vệ; tiếp thị, chăm sóc khách hàng qua điện thoại; xử lý các vấn đề tài chính, thuế; sửa chữa, kiểm tra vận hành ô tô; scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp, trang trí nội thất; lái xe; quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển; quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí; lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay; bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay; điều độ, khai thác bay, giám sát bay.

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/5) sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở, quy định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở (TĐBTSDNƠ) được xác định như sau:

Nếu TĐBTSDNƠ được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng; nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi TĐBTSDNƠ thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó; nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì TĐBTSDNƠ được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên; nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì TĐBTSDNƠ được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì TĐBTSDNƠ được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở.

Xử lý thông tin tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến

Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo (theo quy định tại khoản 2 điều 25 luật tố cáo) hoặc tố cáo không đủ điều kiện thụ lý do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến (theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 26 luật tố cáo) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải tiến hành phân loại, đánh giá tính chất, mức độ vụ việc, nếu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì quyết định việc thanh tra, kiểm tra; nếu không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì phải chuyển thông tin đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thanh tra, kiểm tra. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhận được thông tin có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý tố cáo cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển thông tin đến biết kết quả xử lý tố cáo.

Nội dung trên được nêu rõ tại nghị định số 31/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/5) quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo.

(26/4/2019)

Pháp lý | Đang xem: 13
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.