logo
logo
0903.600.368
Time 01.04.2018 09:50 | View 331

1) Sửa quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

Đây là nội dung nổi bật tại nghị định 146/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/2/2018) sửa đổi nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản không phải chịu thuế giá trị gia tăng nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác;

- Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:

  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu.
  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên khoáng sản (tài nguyên khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác).

2) Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cũng theo nghị định 146/2017, kể từ ngày 1/2/2018, nếu doanh nghiệp chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt mức quy định thì khoản vượt mức không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Phần chi vượt quá 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu không vượt mức quy định nêu trên đồng thời phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty.

3) Kê khai nộp thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với kinh doanh casino:

Từ ngày 12/2/2018, thông tư 146/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, hướng dẫn kê khai nộp thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký và thông báo mẫu các chứng từ quy định tại điều 3 thông tư 146/2017 với cơ quan quản lý thuế và có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn.

Pháp lý | Đang xem: 43
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.