logo
logo
0903.600.368
Time 04.06.2017 10:28 | View 393

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nội dung các chính sách hỗ trợ như sau:

1) Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:

Gồm chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ, khuyến khích việc hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn.

2) Lĩnh vực tài chính:

Gồm chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp dưới các hình thức hỗ trợ sau đầu tư; bảo lãnh tín dụng; chính sách cho vay ưu đãi đối với các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của ngân hàng nhà nước.

3) Lĩnh vực đào tạo:

Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao kiến thức trong sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư; đào tạo doanh nghiệp theo chương trình khuyến công của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

4) Lĩnh vực đất đai:

Gồm chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp và các ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn Đồng Nai.

5) Lĩnh vực khoa học công nghệ:

Gồm chính sách hỗ trợ các tổ chức áp dụng công cụ quản lý tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn; hỗ trợ việc bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và tiết kiệm năng lượng.

6) Lĩnh vực công thương:

Bao gồm các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chương trình khuyến công và chương trình xúc tiến thương mại.

7) Hỗ trợ hợp tác xã:

Hỗ trợ hợp tác xã trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; thành lập và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo luật hợp tác xã; hỗ trợ vay vốn từ quỹ trợ vốn phát triển hợp tác xã của Đồng Nai.

Hiện nay có một số chính sách hỗ trợ mới cho doanh nghiệp vừa mới được ban hành nên chưa được cập nhật vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đang cùng với các cơ quan trực thuộc rà soát và cập nhật lại nội dung mới này cho phù hợp.

Pháp lý | Đang xem: 82
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.