logo
logo
0903.600.368
Time 01.05.2018 09:52 | View 627

1) Khu công nghiệp Biên Hòa 1:

 • Vị trí: Phường An Bình, thành phố Biên Hòa;
 • Diện tích: 335 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

2) Khu công nghiệp Biên Hòa 2:

 • Vị trí: Phường Long Bình Tân và phường An Bình, thành phố Biên Hòa;
 • Diện tích: 365 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

3) Khu công nghiệp Amata:

 • Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;
 • Diện tích: 494 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amata Việt Nam.

4) Khu công nghiệp Loteco:

 • Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;
 • Diện tích: 100 ha (bao gồm 13 ha khu chế xuất);
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (Loteco).

5) Khu công nghiệp Agtex Long Bình:

 • Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;
 • Diện tích: 43 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty 28.

6) Khu công nghiệp Giang Điền:

 • Vị trí: Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
 • Diện tích: 529 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

7) Khu công nghiệp Tam Phước:

 • Vị trí: Xã Tam Phước, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 323 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa.

8) Khu công nghiệp An Phước:

 • Vị trí: Xã An Phước, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 130 ha;
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Tín Nghĩa.

9) Khu công nghiệp Long Đức:

 • Vị trí: Xã Long Đức và xã An Phước, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 283 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Long Đức.

10) Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn:

 • Vị trí: Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 497,77 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành.

11) Khu công nghệ cao Long Thành:

 • Vị trí: Xã Tam An, xã An Phước và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 410,28 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành.

12) Khu công nghiệp Long Thành:

 • Vị trí: Xã Tam An, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 488 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.

13) Khu công nghiệp Gò Dầu:

 • Vị trí: Xã Phước Thái, huyện Long Thành;
 • Diện tích: 184 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

14) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước, xã Phước Thiền và xã Phú Hội, huyện Nhơn;
 • Diện tích: 430 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO.

15) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước, xã Phước Thiền và xã Phú Hội, huyện Nhơn;
 • Diện tích: 347 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D).

16) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 70 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lộc Khang.

17) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 183 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thảo Điền.

18) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 688 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Nhơn Trạch III.

19) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5:

 • Vị trí: Xã Long Tân và xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 302 ha;
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

20) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6:

 • Vị trí: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 315 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa; Công ty TNHH Đỉnh Vàng; Công ty TNHH An Thái; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng Sài Gòn; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khương Hy.

21) Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch:

 • Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 184 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Vinatex - Tân Tạo.

22) Khu công nghiệp Ông Kèo:

 • Vị trí: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch;
 • Diện tích: 823 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa.

23) Khu công nghiệp Xuân Lộc:

 • Vị trí: Xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc;
 • Diện tích: 109 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

24) Khu công nghiệp Hố Nai:

 • Vị trí: Xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom;
 • Diện tích: 496,94 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Hố Nai.

25) Khu công nghiệp Sông Mây:

 • Vị trí: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom;
 • Diện tích: 474 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty liên doanh phát triển khu công nghiệp Sông Mây.

26) Khu công nghiệp Bàu Xéo:

 • Vị trí: Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom;
 • Diện tích: 499,87 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thống Nhất.

27) Khu công nghiệp Dầu Giây:

 • Vị trí: Xã Bàu Hàm và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất;
 • Diện tích: 331 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Dầu Giây.

28) Khu công nghiệp Long Khánh:

 • Vị trí: Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh;
 • Diện tích: 264,47 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh.

29) Khu công nghiệp Suối Tre:

 • Vị trí: Xã Suối Tre và xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh;
 • Diện tích: 149,50 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

30) Khu công nghiệp Định Quán:

 • Vị trí: Xã La Ngà, huyện Định Quán;
 • Diện tích: 54 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Định Quán.

31) Khu công nghiệp Tân Phú:

 • Vị trí: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú;
 • Diện tích: 54 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.

32) Khu công nghiệp Thạnh Phú:

 • Vị trí: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu;
 • Diện tích: 177,2 ha;
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai.
Pháp lý | Đang xem: 138
© 2012, Bao An Law Firm. All Rights Reserved.